Korporatīvā atbildība

Primend misija ir sniegt risinājumus, kas palīdz cilvēkiem uzlabot un attīstīt gan savus uzņēmumus, gan apkārtējo vidi un sabiedrību. Mēs to realizējam, godīgi sadarbojoties, pastāvīgi mācoties un nemitīgi attīstoties.
Primend darbiniekus virza četras pamatvērtības. Tās nosaka veidu, kādā mēs strādājam un kā sniedzam savus pakalpojumus, turklāt, tās atspoguļo mūsu patieso būtību:

  • Kopā spējam labāk
  • Pilnveidojamies ik dienu
  • Uzdrošināmies būt atšķirīgi
  • Mēs palīdzam lidot

Šīs četras vērtības veido mūsu korporatīvās atbildības stūrakmeņus: vidi, izglītību, veselību un inovācijas.
Jau no pašiem pirmsākumiem uzņēmumā Primend ir ticis uzstādīts mērķis uzlabot dzīves kvalitāti – gan darbiniekiem, gan klientiem, gan apkārtējai sabiedrībai, kuru pārstāvam. Tāpēc tika izveidota iniciatīva Primend For.
 

Mēs saviem klientiem sniedzam informāciju un atbalstu digitālo atkritumu daudzuma samazināšanā, kā arī esam līdzās, palīdzot īstenot “bezpapīra” biroja konceptu. 

Varētu teikt, ka vēlme un vajadzība izglītoties ir iekodēta Primend uzņēmuma darbinieku DNS – tas ir solījums, kas tiek dots, uzsākot darba attiecības, un tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Mēs sadarbojamies ar dažādām skolām, kas piedāvā prakses un mentoringa programmas, un mēs pastāvīgi izglītojam savus klientus par jaunām tehnoloģijām, palīdzot viņiem pieņemt atbildīgākus lēmumus un samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumus, rūpējoties par vidi.

Mēs aktīvi popularizējam veselīgu dzīvesveidu un piedāvājam rīkus, kas noderīgi ceļā uz lielāku labklājību un laimīgāku dzīvi. Mēs atbalstām dažādas sporta nodarbes un nodrošinām cilvēkiem iespēju izmantot sportisko aktivitāšu sniegtās priekšrocības. Ņemot vērā nesenos globālos notikumus, par īpaši aktuālu un svarīgu tēmu kļuvusi garīgā veselība, tādēļ piedāvājam arī apzinātības programmas, kas uzlabo apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti un labklājību.

Mūsu biznesa pamatdarbība ir nodrošināt uzņēmumiem rīkus digitālajai izaugsmei. Inovācijas ir mūsu virzītājspēks, kas palīdz pievienot vērtību mūsu klientu biznesa procesiem un ikdienas darbībai. Gudri un tālredzīgi izmantojot tehnoloģiju un mākoņrisinājumu priekšrocības, mēs saviem klientiem piedāvājam inovatīvus rīkus, palīdzot virzīties uz ilgtspējīgāku nākotni.