Primend lietotāju atbalsta pakalpojums ir paredzēts jebkura lieluma uzņēmumiem. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ātru un kvalitatīvu IT atbalstu klientiem gan pa tālruni, gan pa e-pastu. Lietotāju pieprasījumus saņem apmācīti speciālisti, kuri ir gatavi nekavējoties, pirmās saziņas laikā atrisināt lielāko daļu problēmu. Primend tehniskā komanda ir pietiekami liela, lai nodrošinātu ātru atbalstu un klientu labu apkalpošanu.

Primend komanda ►

Lietotāju atbalsta pakalpojuma apraksts

Lietotāju atbalsta pakalpojuma mērķis ir novērst kļūdas, kas rodas uzturētajā IT aprīkojumā, un konsultēt lietotājus ar informācijas sistēmas uzlabošanu saistītajos jautājumos. Uzturēšana ir vērsta uz IT infrastruktūras uzticamību, IT problēmu novēršanu, lietotāju konsultēšanu, savlaicīgu un ātru problēmu risināšanu, ieteikumiem par informācijas sistēmas uzlabošanas iespējām un darbības stabilitāti, izmantojot informācijas sistēmas atbalsta kvalitatīvu pakalpojumu.

Lietotāju atbalsta pakalpojuma atslēgvārdi 

Viens kontaktpunkts lietotājam visos IT tehniskajos jautājumos 
Visas saziņas un darbību reģistrēšana centralizētā reģistrā
Saziņa ar trešām personām (interneta, grāmatvedības programmatūras, ražošanas programmatūras partneri)
Darbstacijās instalētās operētājsistēmas (Mac, Linux, Windows) administrēšana un atbalsts
Windows drošības ielāpu instalēšana centralizētā veidā (operētājsistēmas atjauninājumi, drošības atjauninājumi, pretvīrusu aizsardzības atjauninājumi)
Klienta izmantotās patērētāja programmatūras (Smart-ID, Java, Adobe) instalēšana un atbalsts
Microsoft Office programmatūras (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Teams) instalēšana, administrēšana un atbalsts
Office365 tīmekļa pakalpojumu (Exchange online, OWA, Sharepoint online, OneDrive for Business) atbalsts
Office 365/Microsoft 365 lietotāju, grupu, listu pārvaldība (izveide, dzēšana, iestatīšana). 
Norādījumi par viedierīču (MS Office: Outlook, Word, Excel, Teams; FortiToken; MS Authenticator; DigiDoc) lietošanu un iestatīšanu
IT aprīkojuma uzskaite, nodrošinot centralizētu pārvaldību
Printera apkopes organizēšana
VPN atbalsta iestatīšana datoros
Iekārtas nomaiņas organizēšana saskaņā ar garantiju
Jaunas vai nomainītās datortehnikas uzstādīšana un iestatīšana (no 1 līdz 2 komplektiem mēnesī)
Administrēto datoru un cita IT aprīkojuma pārvietošana no vienas vietas uz otru (no 1 līdz 2 komplektiem mēnesī)
Lietotāju konsultēšana par skaitļošanas iekārtu labāku izmantošanu
Darbstaciju centralizēta atjaunošana un administrēšana
Atbalsts uz vietas, ja problēmu nav iespējams atrisināt, izmantojot attālināto administrēšanu
Attālinātā administrēšana un norādījumu sniegšana lietotājiem, izmantojot Teamviewer risinājumu
Konsultēšana pa tālruni
Atbrīvošanās no vecā aprīkojuma un tā utilizēšana
 

Papildus lietotāju atbalstam mūsu piedāvājums uzņēmuma kontaktpersonām un/vai vadībai:

Ieteikumi par IT attīstību pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā
Regulāras sanāksmes, kurās tiek apskatīts lietotāju saziņas saturs un lietotāju atsauksmes par pakalpojumu
Klienta konta pārzinis
Konsultācijas par Microsoft licencēm
 

Primend nodrošina reaģēšanu uz kļūdas paziņojumu darba laikā atbilstoši šādām kategorijām:

2 stundu laikā, ja nefunkcionē vismaz viens uzņēmumam kritiski svarīgs pakalpojums, kas darbojas lietotāja ierīcē;
4 stundu laikā, ja nefunkcionē vismaz viens pakalpojums, kas darbojas lietotāja ierīcē;
8 stundu laikā, ja nefunkcionē darbstacija vai cits pakalpojums, kas uzņēmumam nav kritiski svarīgs
24 stundu laikā, ja ir ar lietotāju saistīts jautājums, kuram nav nepieciešama tūlītēja reaģēšana
 

Pakalpojumu cenu noteikšana

Mēs piedāvājam pakalpojumu par fiksētu mēneša maksu, un tas ietver visus iepriekš aprakstītos uzdevumus, kas ir saistīti ar IT administrēšanas pakalpojumiem un lietotāju IT problēmu risināšanu.
 

Kontakts ar mums

Atpakaļ