Kāpēc nepieciešams centralizēts reģistrs? 

Autors: Toomas Mõttus Datums: 29.12.2023

Katra sistēma diagnostikas nolūkos glabā informāciju, lai lietotnēs identificētu problēmas un novirzes no ierastās darbības. Šīs informācijas reģistrācija parasti norisinās sistēmas fonā un ir lietotājam neredzama, netraucējot uzņēmējdarbības ikdienas procesus. Tomēr ir gadījumi, kad šie reģistri kļūst ļoti svarīgi, lai identificētu problēmas, datu noplūdes vai uzbrukumus, attiecīgi kalpojot kā pierādījumi. Ja šie reģistri tiek glabāti tikai operētājsistēmās, incidenta laikā tie var nebūt pieejami.  

Centralizētā reģistrēšana ietver reģistru apkopošanu no dažādiem tīkliem, serveriem un lietojumprogrammām, un to uzglabāšanu vienā centralizētā vietā analītikas nolūkiem. Vienots reģistrs nodrošina IT administratoriem visaptverošu pārskatu par visām darbībām tīklā, vienkāršojot problēmu noteikšanas un risināšanas procesu. Tam ir izšķiroša nozīme drošības informācijas un aktivitāšu pārvaldībā (SIEM), palīdzot identificēt un novērst draudus, pirms tie ietekmē uzņēmuma darba produktivitāti. 

Aizsargātie centralizētie reģistri piedāvā detalizētus ierakstus par darbībām, notikumiem un izmaiņām, kas notiek visā tīklā, nodrošinot audita izsekojamību efektīvākai uzraudzībai un analīzei. 

Šie reģistri ir noderīgi gadījumos, kad nepieciešams novērst sistēmas funkcionalitātes sarežģījumus, risināt veiktspējas problēmas vai izmeklēt drošības incidentus. Pārbaudot sistēmas reģistrus, ir iespējams izsekot, kad tikušas veiktas kādas izmaiņas, identificējot arī atbildīgo lietotāju. Turklāt tie kalpo gan kā nozīmīgi rīki, kas palīdz nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem, gan kā pierādījums ļaunprātīgiem datu zudumiem. 

Ja sistēmu jau skāruši kibernoziedznieku draudi, paļauties uz pašas sistēmas reģistriem diagnostikai vairs nav iespējams. Turklāt, ir ļoti svarīgi nekavējoties izolēt apdraudēto sistēmu, lai novērstu draudu tālāku izplatību. Centralizēts reģistrs šajā scenārijā ir ārkārtīgi būtisks, jo tas sniedz vērtīgu informāciju uzbrukuma diagnosticēšanai, kā arī ļauj veikt preventīvus pasākumus un mazināt draudus citās sistēmās. 

Komercnoslēpumu aizsardzība 

 • Komercnoslēpuma aizsardzība ir visaptverošs process, kurā aizsargājamai informācijai jāatbilst vismaz šādām prasībām: 
 • Informācija nav vispārzināma vai viegli pieejama personām, kuras parasti izmanto šāda veida informāciju; 
 • Informācijai ir komerciāla vērtība tās slepenības dēļ; 
 • Informācijas turētājs ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu informācijas konfidencialitāti. 
 • Papildus iepriekšminētajam ir arī jāspēj pierādīt, ka darbinieks ir ieguvis pieeju komercnoslēpumam un ir izmantojis piekļuvi. 

Nepieciešamība pēc pierādījumiem bieži rodas vairākus mēnešus pēc piekļuves sensitīvajai informācijai – lielākoties brīdī, kad bijušais darbinieks jau uzsācis strādāt pie konkurējošā uzņēmuma. Operētājsistēmas reģistrus saglabā īsu laiku, galvenokārt, lai diagnosticētu defektus. Tas apgrūtina nepieciešamo pierādījumu atrašanu incidenta gadījumā. Turpretim centralizētais reģistrs ir paredzēts ilgstošai informācijas uzglabāšanai un analītiskai izpētei, atvieglojot pierādījumu vākšanas procesu arī pēc ilgāka laika perioda. 

Efektīvs darba instruments speciālistiem 

Katram serverim, tīkla ierīcei un lietotnei ir savs unikāls reģistra formāts. Kad IT speciālistiem manuāli jāpieslēdzas katrai sistēmai un jānolasa ieraksti dažādos formātos, process kļūst lēns un konkrētu ierakstu atrašana – sarežģīta. Centralizētā drošības informācijas un aktivitāšu pārvaldības (SIEM) sistēma to atrisina, apvienojot dažādu sistēmu reģistrus vienotā formātā. Tas ļauj IT speciālistiem veikt analīzi no visām pārvaldītajām sistēmām vienuviet, izmantojot konsekventu pieprasījumu loģiku. Tas palīdz arī atrast saikni starp dažādiem incidentiem, piemēram, plašāku uzbrukumu uzņēmuma serveriem. Atskaites, kas ģenerētas vienotajā reģistrā, sniedz visaptverošu priekšstatu par drošības situāciju. 

Kopsavilkums. Centralizētā reģistra priekšrocības: 

 • Visaptverošs skats visā datortīklā 
 • Darbības pierādījumi par ilgu laika periodu 
 • Ātrāka problēmu identificēšana un risināšana 
 • Dažādu reģistra formātu konvertēšana standarta formātā 
 • Saiknes atrašana starp dažādām aktivitātēm 
 • Speciālistu darba laika resursu ietaupīšana, veicot problēmu novēršanu 
 • Visaptverošs ziņojums par visas sistēmas darbību 

Lasīt vairāk Primend Shield – kiberincidentu uzraudzības un pārvaldības pakalpojums

Saņemt piedāvājumu

Pieraksties jaunumiem