IT vadītāja konsultācijas pakalpojums

Šis pakalpojums piemērots vidēja izmēra uzņēmumiem (līdz 250 darbiniekiem), kuriem nav štata IT vadītāja.

Pakalpojums iekļauj sekojošo:

  • IT attīstības virzienu pārvaldi, ņemot vērā uzņēmuma vajadzības;
  • Dalību uzņēmuma valdes sapulcēs un IT pakalpojumu attīstīšana, ņemot vērā uzņēmuma biznesa vajadzības;
  • IT budžeta sastādīšanu un tā izpildes pārraudzību;
  • IT procesu vadību (datoru un telefonu tīkls, iekārtas un programmatūras, reģistri un datubāzes), kā arī saziņu ar pakalpojumu sniedzējiem;
  • IT lietotāju noteikumu izveidi un to izpildes pārraudzību;
  • IT aprīkojuma veiksmīgas darbības un uzturēšanas pārraudzību, sadarbojoties ar pakalpojumu sniedzējiem;
  • IT iepirkumu organizēšanu, nodrošinot nepieciešamo tehnoloģiju klātesamību;
  • IT drošības pasākumu nodrošināšanu;
  • IT vienības plānošanu, organizēšanu, kontroli un pārraudzību.

Saņemt piedāvājumu